CREËER GEDEELDE WAARDE

DE KRACHT VAN SAMENWERKING

Doe meer met uw land of dak voor uzelf en uw omgeving

Het opwekken van duurzame stroom op uw dak of land levert u jarenlang zekere en geïndexeerde inkomsten op. U draagt ​​daarmee ook bij aan het stoppen van de klimaatverandering en u helpt de lokale gemeenschap om te participeren in de energietransitie.  

Het -met lokaal draagvlak- ontwikkelen en exploiteren van een grote duurzame energie installatie op uw land of dak is een echt specialisme. Het is belangrijk om dat samen te doen met ervaren partners die van begin tot eind betrokken zijn. Wij zijn zo’n toonaangevende, onafhankelijke energiepartner en we zijn op zoek naar partners, land en grote daken voor het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van groene energiecentrales.

Met onze ervaring en onze participatieve instelling werken we snel en hoogwaardig. Denk daarbij aan een zorgvuldig ontwikkelingsproces, duurzame constructie en efficiënt projectbeheer.

Dus of u nu een private grondeigenaar bent, een energiecoöperatie of een gemeente, we gaan graag met u in gesprek over de kansen om samen duurzaam waarde te creëren.  

Falck Renewables Windenergiecentrale

Doe meer met uw land of dak voor uzelf en uw omgeving

Het opwekken van duurzame stroom op uw dak of land levert u jarenlang zekere en geïndexeerde inkomsten op. U draagt daarmee ook bij aan het stoppen van de klimaatverandering en u helpt de lokale gemeenschap om te participeren in de energietransitie.  

Het -met lokaal draagvlak- ontwikkelen en exploiteren van een grote duurzame energie installatie op uw land of dak is een echt specialisme. Het is belangrijk om dat samen te doen met ervaren partners die van begin tot eind betrokken zijn. Wij zijn zo’n toonaangevende, onafhankelijke energiepartner en we zijn op zoek naar partners, land en grote daken voor het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van groene energiecentrales.

Met onze ervaring en onze participatieve instelling werken we snel en hoogwaardig. Denk daarbij aan een zorgvuldig ontwikkelingsproces, duurzame constructie en efficiënt projectbeheer.

Dus of u nu een private grondeigenaar bent, een energiecoöperatie of een gemeente, we gaan graag met u in gesprek over de kansen om samen duurzaam waarde te creëren.  

ENERGIEKANSEN

Samen hoogwaardige energieoplossingen realiseren op het gebied van wind, zon en opslag

WIND

De combinatie van project, terrein en klantwensen is altijd uniek. We starten daarom met een snelle scan van uw ideeën en uw locatie. Daarmee maken we een helder (hoofdlijnen) plan dat u goed past en brengen we eventuele beperkingen op het gebied van omgeving, landschap en toegang in kaart. Vervolgens begeleiden we u in de vervolgstappen die nodig zijn voor de goedkeuring, bouw en het duurzaam beheer van uw windenergieproject. Om de vergunningen, aansluitingen, projectfinanciering, subsidies en energiecontracten rond te krijgen voeren we alle noodzakelijke studies uit, en overleggen we met alle belanghebbenden, zoals omwonenden. Door onze ervaring en door samen te werken met de lokale energie coöperaties zijn de doorlooptijden korter en wordt het lokale draagvlak groter. Op technisch gebied zijn we niet gebonden aan specifieke turbineleveranciers. We zullen uw project altijd optimaliseren met de meest geschikte turbinetechnologie voor uw situatie. We ontwikkelen en beheren veel projecten. Daardoor hebben we inkoopkracht en veel kennis over verwachte windopbrengsten, de nieuwste turbinetechnologie, en beheer en onderhoud. Dit draagt allemaal bij aan een grote slaagkans en een betere rendement voor uw project. Waar mogelijk combineren we uw windproject graag met zonne-energie.

Zon-PV

Wij zijn sterk in grotere projecten van meer dan 5 hectare op land, dak of gecombineerd. We kunnen uit de voeten op alle bodemtypes en op water maar hebben een voorkeur voor sites met een landbouw-, of tijdelijke bestemming. De combinatie van project, terrein/dak en klantwensen is altijd uniek. We starten daarom met een snelle scan van uw ideeën en uw locatie. Daarmee maken we een helder (hoofdlijnen) plan dat u goed past, en brengen we eventuele beperkingen op het gebied van omgeving, landschap en toegang in kaart. Vervolgens begeleiden we u in de vervolgstappen die nodig zijn voor de goedkeuring, bouw en het duurzaam beheer van uw PV-project. Voor PV-projecten onder de 50 MW is meestal geen uitgebreide milieu-studie vereist. Er bestaan veel mogelijkheden om PV projecten goed in te passen in het landschap of aan te passen op de denkstructuur. PV-projecten zijn doorgaans veel sneller te ontwikkelen dan windenergieprojecten. We ontwikkelen en beheren veel projecten. Daardoor hebben we inkoopkracht en veel kennis over PV technologie en beheer en onderhoud. Dit draagt allemaal bij aan een grote slaagkans en een betere rendement voor uw project. Soms is het mogelijk ook windenergie te ontwikkelen op PV locaties. Dat verkennen we graag met u.

WIND

De combinatie van project, terrein en klantwensen is altijd uniek We starten daarom met een snelle scan van uw ideeën en uw locatie. Daarmee maken we een helder (hoofdlijnen) plan dat u goed past en brengen we eventuele beperkingen op het gebied van omgeving, landschap en toegang in kaart. Vervolgens begeleiden we u in de vervolgstappen die nodig zijn voor de goedkeuring, bouw en duurzaam beheer van uw windenergieproject. Om de vergunningen, aansluitingen, projectfinanciering, subsidies en energiecontracten rond te krijgen voeren we alle noodzakelijke studies uit, en overleggen we met alle belanghebbenden zoals omwonenden. Door onze ervaring en door samen te werken met de lokale energie coöperaties zijn de doorlooptijden korter en wordt het lokale draagvlak groter. Op technisch gebied zijn we niet gebonden aan specifieke turbineleveranciers. We zullen uw project altijd optimaliseren met de meest geschikte turbinetechnologie voor uw situatie. We ontwikkelen en beheren veel projecten. Daardoor hebben we inkoopkracht en veel kennis over verwachte windopbrengsten, de nieuwste turbinetechnologie, en beheer en onderhoud. Dit draagt allemaal bij aan een grote slaagkans en een betere rendement voor uw project. Waar mogelijk combineren we uw windproject graag met zonne-energie.

Zon-PV

Wij zijn sterk in grotere projecten van meer dan 5 hectare op land, dak of gecombineerd. We kunnen uit de voeten op alle bodemtypes en op water maar hebben een voorkeur voor sites met een landbouw-, of tijdelijke bestemming. De combinatie van project, terrein/dak en klantwensen is altijd uniek We starten daarom met een snelle scan van uw ideeën en uw locatie. Daarmee maken we een helder (hoofdlijnen) plan dat u goed past, en brengen we eventuele beperkingen op het gebied van omgeving, landschap en toegang in kaart. Vervolgens begeleiden we u in de vervolgstappen die nodig zijn voor de goedkeuring, bouw en duurzaam beheer van uw PV-project. Voor PV-projecten onder de 50 MW is meestal geen uitgebreide milieu-studie vereist. Er bestaan veel mogelijkheden om PV projecten goed in te passen in het landschap of aan te passen op de denkstructuur. PV-projecten zijn doorgaans veel sneller te ontwikkelen dan windenergieprojecten. We ontwikkelen en beheren veel projecten. Daardoor hebben we inkoopkracht en veel kennis over PV technologie en beheer en onderhoud. Dit draagt allemaal bij aan een grote slaagkans en een betere rendement voor uw project. Soms is het mogelijk ook windenergie te ontwikkelen op PV locaties. Dat verkennen we graag met u.

WIND

De combinatie van project, terrein en klantwensen is altijd uniek. We starten daarom met een snelle scan van uw ideeën en uw locatie. Daarmee maken we een helder (hoofdlijnen) plan dat u goed past en brengen we eventuele beperkingen op het gebied van omgeving, landschap en toegang in kaart. Vervolgens begeleiden we u in de vervolgstappen die nodig zijn voor de goedkeuring, bouw en het duurzaam beheer van uw windenergieproject.
Om de vergunningen, aansluitingen, projectfinanciering, subsidies en energiecontracten rond te krijgen voeren we alle noodzakelijke studies uit, en overleggen we met alle belanghebbenden zoals omwonenden. Door onze ervaring en door samen te werken met de lokale energie coöperaties zijn de doorlooptijden korter en wordt het lokale draagvlak groter.
Op technisch gebied zijn we niet gebonden aan specifieke turbineleveranciers. We zullen uw project altijd optimaliseren met de meest geschikte turbinetechnologie voor uw situatie. We ontwikkelen en beheren veel projecten. Daardoor hebben we inkoopkracht en veel kennis over verwachte windopbrengsten, de nieuwste turbinetechnologie, en beheer en onderhoud. Dit draagt ​​allemaal bij aan een grote slaagkans en een betere rendement voor uw project.

Waar mogelijk combineren we uw windproject graag met zonne-energie.

ZON-PV

Wij zijn sterk in grotere projecten van meer dan 5 hectare op land, dak of gecombineerd. We kunnen uit de voeten op alle bodemtypes en op water maar hebben een voorkeur voor sites met een landbouw-, of tijdelijke bestemming.
De combinatie van project, terrein/dak en klantwensen is altijd uniek We starten daarom met een snelle scan van uw ideeën en uw locatie. Daarmee maken we een helder (hoofdlijnen) plan dat u goed past, en brengen we eventuele beperkingen op het gebied van omgeving, landschap en toegang in kaart. Vervolgens begeleiden we u in de vervolgstappen die nodig zijn voor de goedkeuring, bouw en duurzaam beheer van uw PV-project.
Voor PV-projecten onder de 50 MW is meestal geen uitgebreide milieu-studie vereist. Er bestaan veel mogelijkheden om PV projecten goed in te passen in het landschap of aan te passen op de denkstructuur. PV-projecten zijn doorgaans veel sneller te ontwikkelen dan windenergieprojecten.
We ontwikkelen en beheren veel projecten. Daardoor hebben we inkoopkracht en veel kennis over PV technologie en beheer en onderhoud. Dit draagt allemaal bij aan een grote slaagkans en een betere rendement voor uw project.
Soms is het mogelijk ook windenergie te ontwikkelen op PV locaties. Dat verkennen we graag met u.

UW VOORDELEN

Wat zijn de voordelen van een echt duurzaam energieproject voor u?

Voordelen voor particulieren Falck Renewables

ENERGIECOÖPERATIES, PRIVÉPERSONEN EN GRONDEIGENAREN

U ben verzekerd van lange termijn rendement (15-30 jaar)

U bent betrokken bij een gebiedsfonds, d.w.z. inkomsten voor natuurontwikkeling en andere maatschappelijke doelen

Een project is tijdelijk en flexibel. Na de projectlooptijd wordt de locatie teruggebracht in oorspronkelijke staat

Wij zorgen voor alles, van planningsproces tot en met de financiële afwikkeling, beheer en onderhoud en verantwoord amoveren. U hoeft zelf niets te investeren (noch tijd, noch geld)

U vergroot altijd de betrokkenheid van de omgeving door onze participatieve ontwikkelingsaanpak

Voor energie coöperaties geldt in het bijzonder:

  • U heeft een gelijkwaardig partnerschap waarin we samen de rollen en verantwoordelijkheden verdelen en organiseren
  • U heeft toegang tot veel inkoopkracht, kennis en ontwikkelervaring
  • U ontzorgt uw coöperatie-leden en uw eigen werkorganisatie grotendeels

 

 

Voordelen voor bedrijven Falck Renewables

BEDRIJVEN

U realiseert lange termijn huurinkomsten (15-30 jaar)

U anticipeert op striktere regelgeving voor het nemen van energiemaatregelen

U krijgt meer controle over uw energiekosten en u verlaagt uw CO2 emissies

U draagt zichtbaar bij aan de energietransitie en dat is vaak belangrijk voor uw (toekomstige) werknemers en uw klanten

Wij zorgen voor alles, van planningsproces tot en met de financiële afwikkeling, beheer en onderhoud en verantwoord amoveren. U hoeft zelf niets te investeren (noch tijd, noch geld)

U vergroot altijd de betrokkenheid van de omgeving door onze participatieve ontwikkelingsaanpak

Falck Renewables Overheidsvoordelen

OVERHEIDSINSTANTIES

U huldigt het principe “leading by example”

U geeft een terrein een tijdelijke bestemming en draagt bij aan de energietransitie

Uw betrokkenheid bij het onderwerp is groter en dat helpt ook bij de regie over energieprojecten van derden

U ontvangt huurinkomsten en extra lokale belastingen die kunnen worden ingezet voor het maatschappelijke nut

Wij zorgen voor alles, van planningsproces tot en met de financiële afwikkeling, beheer en onderhoud en verantwoord amoveren. U hoeft zelf niets te investeren (noch tijd, noch geld)

U vergroot altijd de betrokkenheid van de omgeving door onze participatieve ontwikkelingsaanpak

RENANTIS ALS LOKALE PARTNER

Wij maken duurzame verandering mogelijk

De energietransitie is in volle gang. Door het toenemen van het aantal zonne- en windparken neemt de uitstoot af, maar de impact op onze leefomgeving toe.  De grootste uitdagingen rondom duurzame opwekking zijn dan ook niet zozeer financieel en technisch van aard, maar liggen veel meer op het terrein van betrokkenheid en samenwerking. Hoe laat je belangen samen komen is de belangrijkste vraag.

Renantis is groot geworden door klein te blijven. Wij hebben onze pionierende gemeenschapszin nooit uit het oog verloren. We zetten ons altijd in voor nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen en ontwikkelen samen met hen duurzame energie met lokale impact. Op die manier delen we de economische en maatschappelijke waarde die wordt gegenereerd. Omdat we veel ervaring hebben en dezelfde lange termijn belangen delen als onze partners, zetten we geavanceerde werkwijzen en extra investeringen in om de impact van onze activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Vaak kunnen we zelfs milieuwaarde toevoegen.  We zijn dan ook trots op de erkenning die we daarvoor internationaal krijgen.

Onderdeel van onze missie is dat nieuwe generaties kunnen rekenen op een geleidelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, op basis van duurzame waarden, die voor ontwikkeling en groei kunnen zorgen. Onze multidisciplinaire, geïntegreerde teams beschikken over alle kennis en ervaring om samen met u projecten te ontwikkelen, te bouwen en te beheren, die bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Bevorderaars van duurzame verandering Falck Renewables

Deel uw idee met ons

Bent u geïnteresseerd in het verkennen van de mogelijkheden voor een echt duurzaam energie project van enkele MW of meer? Neem dan via het korte onderstaande formulier vrijblijvend contact met ons op. 

Falck Renewables Zonne-energie Centrale

Deel uw idee met ons

Bent u geïnteresseerd in het verkennen van de mogelijkheden voor een echt duurzaam energie project van enkele MW of meer?  Neem dan via het korte onderstaande formulier vrijblijvend contact op met Arjan Visser.  Wij nemen dan snel contact met u op.

LANDOWNERS PROJECT